NL / FR

VERZEKER JE VEILIGHEID

MET RIJHULPSYSTEMEN

PSA Verzekering moedigt je aan je wagen uit te rusten met rijhulpsystemen en zo je verzekeringspremie te verlagen. En mocht zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoen, dan geniet je van diensten die je het leven een stuk makkelijker maken !

Kies voor een elektrische of hybride voertuig.

Dan beloont PSA Verzekering u daarvoor u dezelfde verzekeringspremie te garanderen als voor het equivalente thermische model.

                          

20% korting* voor BA + Omnium

■ Als het voertuig 100% eletrisch is


10% korting* voor BA + Omnium

■ als het voertuig plug-in is (PHEV) of
full hybrid (FHEV) met max. 95 g CO2 / km - WLTP-norm


 

Bij onderschrijving van de waarborg Rechtsbijstand, bieden we specifieke extensies aan voor elektrische/hybride voertuigen :

  • Contractuele geschillen met betrekking tot de erkende installatie of herstelling van de elektrische laadpaal
  • Bijstand bij inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de elektronische uitrusting van het voertuig

Rijd minder en bespaar meer

Profiteer van:

- 20% korting op de RC of RC+ (Mini-) Omnium (24+) premie als je minder dan 5.000km per jaar rijdt *

- 15% korting op de RC of RC+ (Mini-) Omnium (24+) premie als u minder dan 10.000km per jaar rijdt *

- 10% korting op de RC of RC+ (Mini-) Omnium (24+) premie als u minder dan 15.000km per jaar rijdt *

 

Aanbod cumulatief onder voorwaarden

VERZEKER UW TWEEDEHANDS WAGEN

* Aanbod onder voorwaarden, geldig bij de sluiting van een omniumverzekering van 12/12/2021 tot 30/06/2022. Cumuleerbaar, behalve voor de elektrische/hybride voertuigen (max. 95 CO2 gr/km) waarbij de korting van 20% op de BA + Omnium (elektrische/hybride voertuigen) en de korting van 10% (PHEV & FHEV) niet gecombineerd kunnen worden. Geldig tijdens de volledige looptijd van het contract of bij schrapping van de dekking waarvoor dit voordeel van toepassing is of tot aan haar eerstvolgende belangrijke aanpassing (voertuigwijziging /wijziging van de verzekeringsnemer/wijziging van de hoofdbestuurder). Geldig voor voertuigen voor privé of professioneel gebruik. Bestemd voor natuurlijke of rechtspersonen – zelfstandigen en kmo’s – met een bestuurder die aangewezen is in het contract. Van toepassing op nieuwe zaken of bij verandering van een voertuig in een bestaand contract. Voor hoofdbestuurders die minstens 25 jaar oud zijn. De rijhulpsystemen van het te verzekeren voertuig moeten oorspronkelijk ingebouwd zijn (geen opbouw).

Het product PSA Verzekering is een verzekering die de waarborgen Aansprakelijkheid, Vervangingsvoertuig, Bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium, …), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening+ voorstelt. Dit product werd ontwikkeld door A.Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bel gratis naar 0800/65.003 om meer inlichtingen of een offerte te krijgen. Wij nodigen je uit de productfiche en de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vind je de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen. Je kan deze documenten gratis verkrijgen via de website op het adres www.dsautomobiles.be. In het geval van een eventuele klacht kan je beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de je aangeboden oplossing niet voldoet, kan je je wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

 

PSA Finance Belux S.A. • Bourgetlaan 20 bus 1 in 1130 Brussel • KBO-nr. 0417.159.386 Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com • IBAN: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRU BE BB, is ingeschreven in het FSMA-register van de verzekeringstussenpersonen onder het KBO-nr. 0417.159.386 en handelt als verzekeringsagent van A.Belgium nv. De DS-verkooppunten die ingeschreven zijn in het door de FSMA bijgehouden register van de verzekeringstussenpersonen handelen als subagenten of als verzekeringsneventussenpersonen van PSA Finance Belux SA. De DS-verkooppunten die niet ingeschreven zijn bij de FSMA handelen als klantenaanbrengers.

 

PSA Verzekering is een product van A.Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - B-1000 Brussel (België). Tel.: 02 678 61 11 – KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.