NL / FR

Onze DS Stores zijn enkel op afspraak bereikbaar en ontvangen u met respect van de sanitaire maatregelen.

ONLINE AFSPRAAK

Ons engagement voor duurzame mobiliteit

Met duurzame ontwikkeling willen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de natuurlijke hulpbronnen beschermen en komen tot nieuwe, milieuvriendelijke mobiliteit.

ECOLOGISCH STERKE TECHNOLOGIEËN

Onze koolstofvoetafdruk verkleinen en tegelijk innoveren

E-TENSE: de elektrische en hybride aandrijving volgens DS

E-TENSE werd ontwikkeld voor de wereld van morgen en staat voor:

- Ultiem rijplezier

- Maximale efficiëntie door de terugwinning van energie

- Onbelemmerde mobiliteit ongeacht de toekomstige regelgeving

Ontdek de 100% elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE en onze oplaadbare hybride DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4.

PureTech

De PureTech-benzinemotoren houden het brandstofverbruik laag en geven uw DS dynamische prestaties. 

Onze ingenieurs zijn erin geslaagd het brandstofverbruik aanzienlijk te doen dalen door onze motoren kleiner en lichter te maken en innoverende materialen met lage wrijving te gebruiken.

BlueHDi

De BlueHDi-technologie met uitlaatgasreinigingssysteem van de nieuwste generatie werd ontwikkeld voor onze dieselmotoren. 

Onze 4-cilinder BlueHDi-dieselmotoren zijn verkrijgbaar in twee vermogensvarianten: 130 S&S en 180 S&S.

Het reële brandstofverbruik van de auto's van DS

De PSA-groep en twee ngo's, T&E en FNE, bevestigen officieel het gemeten brandstofverbruik van DS-wagens in reële gebruiksomstandigheden.

De PSA-groep gaat het engagement aan t.o.v. zijn klanten door de publicatie van het verbruik van de DS-modellen in reële gebruiksomstandigheden.

De cijfers zijn het resultaat van het testprotocol ontwikkeld met de ngo Transport & Environment (1) en France Nature Environnement (2), en werden geaudit door Bureau Veritas (3). Het betrouwbare en reproduceerbare protocol maakt het mogelijk het verbruik van DS-klanten in reële omstandigheden te meten.

Het protocol is geïnspireerd door het Europese RDE-project (Real Driving Emissions) en meet het brandstofverbruik met een draagbaar systeem dat op de wagen geïnstalleerd wordt (PEMS). Bureau Veritas, een internationaal erkende onafhankelijke organisatie, staat garant voor het protocol en de uitvoering ervan in de vastgelegde omstandigheden, en verifieert de echtheid en correctheid van de resultaten.

De metingen gebeurden op publiek toegankelijke wegen (25 km in de stad, 39 km buiten de stad, en 31 km op de autosnelweg) in reële rijomstandigheden (airconditioning ingeschakeld, extra gewicht voor bagage en passagiers, hellingen, enz.).

Om de milieu-uitdaging aan te gaan, verbinden we ons ertoe onze impact op het milieu te beperken in het volledige productieproces. Bij DS geven we voorrang aan het gebruik van gerecycleerde producten wanneer de omstandigheden dat toelaten. Ons team van recyclagespecialisten doet er alles aan om naast een maximale kwaliteit van de materialen ook een lange thermische en mechanische levensduur te garanderen voor optimale prestaties. 

Productverantwoordelijkheid


Ontwikkeling

- Analyses van de levenscyclus

- Selectie van milieuverantwoorde materialen


Productie

- Gebruik van gerecycleerde materialen 


Gebruik

- Beheer en verwijdering van afval bij de concessiehouders

- Wisselstukken


Overname

- Overname van de wagen

- Verwijderen van schadelijke stoffen en voorbehandeling

- Europese ELV-richtlijn

GEBRUIK EN BEHEER VAN GERECYCLEERDE MATERIALEN

Al sinds zijn oprichting past DS Automobiles gerecycleerde materialen toe en verhoogt het continu het gebruik ervan. Het merk DS sluit zich aan bij de visie van de PSA-groep en blijft zich engageren om auto's te bouwen die voor minimaal 30% uit gerecycleerde of biomaterialen bestaan.

Ons overnamenetwerk

Recycleer uw DS op het einde van zijn levensduur

DS Automobiles verbindt zich ertoe, in overeenstemming met het Europese decreet betreffende het beheer van autowrakken, zo weinig mogelijk afval te genereren tijdens het productieproces en uw auto over te nemen op het einde van zijn levensduur. Met onafhankelijke experten garanderen we dat uw oude auto op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier gerecycleerd zal worden.

 

We nemen uw DS op het einde van zijn levensduur gratis over als:

-          Het voertuig maximaal 9 zitplaatsen heeft, of het een bedrijfsvoertuig is met een gewicht van minder dan 3,5 ton

-          Het voertuig ingeschreven werd in Europa

-          De essentiële onderdelen in het voertuig aanwezig zijn

-          Het voertuig geen afval bevat

-          De originele documenten van het voertuig samen met het voertuig worden ingeleverd

De gecertificeerde DS-partner voor voertuigovernames verstrekt u een certificaat van vernietiging wanneer u uw voertuig op het einde van zijn levensduur inlevert. Het certificaat van vernietiging is vereist om uw voertuig te kunnen uitschrijven. Met het certificaat bent u er zeker van dat uw oude voertuig op een milieuvriendelijke manier vernietigd wordt.

De overnamecyclus van uw DS

1. Terugbrengen

We vragen de laatste eigenaar het af te danken voertuig naar een erkend overnamecentrum te brengen. Na de controle van het voertuig verstrekt het erkende overnamecentrum het verplichte certificaat van vernietiging.

 

2. Voorbehandeling en verwijderen van schadelijke stoffen

Eerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags buiten werking gesteld. De DS-partner verwijdert daarna de nog resterende brandstof en de andere vloeistoffen, zoals motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof en het koudemiddel van de airconditioning.

 

3. Demontage

In de volgende stap worden componenten en systemen gedemonteerd die tweedehands nog een tweede leven kunnen leiden of gereviseerd kunnen worden. Indien materialen als kunststoffen en glas nog economisch rendabel worden geacht, worden ook die gerecupereerd voor recyclage.

 

4. Opslag

De voor het milieu schadelijke materialen worden gerecupereerd en naar ondernemingen gebracht die gespecialiseerd zijn in de overname of de vernietiging van afvalstoffen.

 

5. Shredder

De voorbehandelde autowrakken gaan vervolgens naar een shredder die het voertuig versnijdt en het materiaal sorteert voor recyclage of hergebruik.

 

6. Verdere verwerking na shredder

De gesorteerde materialen uit de shredder worden daarna verder verwerkt met verschillende technieken (magneten, foucaultstroom, drijfbad) om materiaalfracties te bekomen die hergebruikt kunnen worden.

 

7. Recyclage / terugwinning / storten

De materialen uit de shredder kunnen gerecycleerd worden, bijv. in de cementindustrie. Met die productieketen kan 95% van het voertuig gerecupereerd worden. Het nog te storten afval neemt dus aanzienlijk af.

Het Triman-symbool

Vanaf januari 2015 is in Frankrijk een nieuw symbool verplicht voor recycleerbare producten met sorteerverplichting: het Triman-symbool.

De bedoeling daarvan is de consument ervan op de hoogte te brengen dat het product of de verpakking niet bij het huishoudelijk afval mag, maar gesorteerd moet worden of naar een inzamelpunt gebracht moet worden voor recyclage.

Het symbool toont het silhouet van een persoon die sorteert.

Het symbool kan fysiek voorkomen op het product of op de verpakking, of enkel digitaal op de website.

Voor onze producten/verpakkingen kan een sorteerverplichting gelden: - Banden - Kartonnen en papieren verpakkingen - Drukwerk.

Het is niet van toepassing op elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accu's, en chemische producten die al voorzien zijn van het logo met de doorstreepte vuilnisbak.

VERANTWOORD RIJDEN

Hoe milieubewust rijden?

RIJ MINDER SNEL 

-10 km/u = tot 2 liter brandstof minder per 100 km

VERVOER MINDER GEWICHT

100 kg extra in de koffer = 5% hoger brandstofverbruik

CONTROLEER DE BANDENSPANNING

Een 0,5 bar te lage spanning = 2,4% hoger verbruik

LAAT DE AUTO GOED ONDERHOUDEN

Nieuwe olie, luchtfilter, enz. = tot 25% lager brandstofverbruik

  • OPLAADBARE HYBRIDE
  • ELEKTRISCH

Mentions légales

1 Europese milieuorganisatie, gespecialiseerd in de implementatie van een beleid van duurzaam transport   2 Franse federatie van verenigingen voor de bescherming van natuur en milieu   3 Wereldwijd certificeringsbureau voor inspectie, certificering en laboratoriumtests