NL / FR

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

De PSA-groep, de moedermaatschappij, van DS, stelt een unieke website ter beschikking waar u de vereiste documenten (of duplicaten) kunt bekomen voor de inschrijving of herinschrijving van uw voertuig. De duidelijke en gebruiksvriendelijke website is bedoeld voor wie zich in een van de situaties hieronder bevindt. Meer bepaald gaat het om situaties die te maken hebben met de invoer, de uitvoer of de toestemming tot ombouwing van een voertuig. U kunt naar de website gaan door op de knop hiernaast te klikken.

U WILT...


En voertuig uitvoeren vanuit een Europees land

naar een ander Europees land


Een voertuig dat in het buitenland ingeschreven is, invoeren in België

Een tweedehandsvoertuig dat in België ingeschreven is,

uitvoeren vanuit België naar een ander Europees land

 

Een duplicaat bestellen van een gelijkvormigheidsattest (COC)

 

 

 

 

 

U hebt een voertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land. U hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

 

U hebt een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in een Europees land (niet België), en u wilt dat inschrijven in België. U hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

.

 

U hebt een tweedehandsvoertuig gekocht dat ingeschreven is in België, en u wilt dat inschrijven in een ander Europees land. U hebt een gelijkvormigheidsattest (COC) nodig.

U bent uw gelijkvormigheidsattest (COC: Certificate of Conformity) kwijt of het werd gestolen, en u zou graag een duplicaat willen ontvangen.

Wettelijke vermeldingen

Het gelijkvormigheidsattest (COC) wordt enkel in het Frans en in het Engels opgesteld. Gelieve te controleren of het door uw lokale administratie wordt aanvaard. In sommige gevallen (zoals die hieronder op deze pagina opgesomd) zijn een "Attest van gedeeltelijke identificatie" en/of een "Beschrijving", of andere documenten vereist. Automobiles Citroën wijst elke verantwoordelijkheid af voor aanvragen die gebeuren via een andere website dan coc.psa-peugeot-citroen.com. Andere websites hebben geen enkele band met DS. Specifiek voor België: Sinds het koninklijk besluit van 6 september 2013 zijn de in België ingevoerde voertuigen die eerder in een andere Lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven, niet meer onderworpen aan de verplichting om vóór inschrijving het COC voor te leggen. In bepaalde gevallen kan echter wel een COC gevraagd worden: als het kentekenbewijs onvolledig of onleesbaar is wat CO2-uitstoot, massa's, milieunorm, enz. betreft. We vragen u daarom te informeren bij de keuring van het gewest waarin u uw voertuig wilt invoeren, of een COC al dan niet vereist is.   

 

MEER INFORMATIE

Wilt u hierover meer te weten komen? Bekijk dan de FAQ's via de knop hiernaast.

U vindt er tal van specifieke, duidelijk uitgelegde gevallen en bijkomende informatie.