NL / FR

Wij onthalen u graag terug. Na deze uitzonderlijke periode heeft het hele team DS Automobiles BELUX het plezier u de heropening van de verkooppunten aan te kondigen. Om u in de beste omstandigheden te kunnen onthalen en u en onze DS team een optimale veiligheid te garanderen worden er specifieke en constante maatregelen getroffen.

MEER WETEN

Wettelijke vermeldingen aanbieding

De persoonsgegevens verzameld in dit formulier zijn bestemd voor Citroën Belux NV handelend onder de naam DS Automobiles, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bourgetlaan 20 - 1130 Brussel, België, BCE nummer 0448813.060 (Hierna "DS").

Alle velden met een asterisk moeten worden ingevuld om u terug te kunnen contacteren voor een aanbod.

Anders zal DS niet in staat zijn om de gevraagde diensten te leveren zoals beschreven in bovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.  

 

U kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek aan:

DS Automobiles

Bourgetlaan 20 - 1130 Brussel, 

België

of via internet op het volgende adres: https://dsautomobiles-be-nl.custhelp.com/  

of via de telefoon op het volgende nummer: + 32 (0) 800-19550

Voor meer informatie over hoe Uw persoonsgegevens verwerkt worden door DS, kan u het Privacybeleid van DS raadplegen.