Ga naar inhoud
PRIVACY POLICY
Vanaf 30/06/23 hebben we het beheer van onze klantgegevens gewijzigd.

Weet u dat sinds januari 2021, uit de fusie tussen PSA Automobiles SA en Fiat Chrysler Automobiles N.V, Stellantis N.V is ontstaan dat de volgende merken omvat: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall, Spoticar, Mopar. 

 

Hierbij informeren wij u dat, na een interne reorganisatie van de Stellantis N.V gericht op het centraliseren van de verwerking van persoonsgegevens van klanten, vanaf 30/06/2023, alle Customer Relationship Management (CRM) activiteiten van de Europese Bedrijven van de Group zullen worden beheerd door het bedrijf Stellantis Europe S.p.A., met maatschappelijke zetel in C.so G. Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië, die zal optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van  de gevens ( Data Controller).  

 

Deze interne reorganisatie zal resulteren in de overdracht aan het bedrijf Stellantis Europe S.p.A. van het beheer van de websites, Apps, alsook van alle persoonsgegevens van de klanten die zich hebben aangesloten bij de commerciële initiatieven van voornoemde merken.

Algemeen Privacy Beleid van Stellantis Europe (van kracht sinds 30/06/2023)

Als u dit document ("Privacy beleid") leest, is dat omdat u onze Website en/of Applicatie bezoekt, of omdat u een van onze Evenementen hebt bijgewoond.

Dit Privacy beleid is opgesteld overeenkomstig artikel 13 van de EU Verordening 679/2016 (hierna "AVG") en geeft u enkele voorbeelden van hoe wij Persoonsgegevens verwerken, en Definities die verwijzen naar meer gedetailleerde uitleg (aan het einde van dit Privacy beleid) voor de met hoofdletters geschreven termen hierin. Voor verduidelijkingen met betrekking tot dit Privacy beleid of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u uw verzoek sturen naar: dataprotectionofficer@stellantis.com

1. Wie we zijn

 

Stellantis Europe S.p.A. met maatschappelijke zetel in Corso Agnelli 200, 10135 Turijn, Italië (hierna "Stellantis Europe"; "wij" of "ons") is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens we verzamelen en verwerken

 

Wij verzamelen gegevens van Onze Website (inclusief van uw persoonlijke omgeving op Onze Website) en Applicatie, en tijdens Onze Evenementen. De verzamelde gegevens en de betreffende doeleinden van de verwerking zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u de instellingen van uw Browser, Apparaat en de Applicatie die u gebruikt beheert.

Meer details over de redenen waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken, vindt u in het gedeelte "Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken" hieronder.

 

a) Door u verstrekte gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunt u ons Persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer(s), e-mailadres, woonplaats of gegevens van derden, alsmede uw voorkeuren (bijvoorbeeld over bepaalde voertuigmodellen of diensten die beschikbaar zijn bij uw plaatselijke verdeler). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een proefrit aanvraagt, wanneer u de dichtstbijzijnde verdeler zoekt, wanneer u deelneemt aan een van Onze Evenementen of wanneer u ons vragen stelt, verzoeken doet of contact opneemt met onze ondersteunende diensten (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om informatie te vragen, een klacht in te dienen of ons feedback of nieuwe ideeën te geven). In deze gevallen kunt u ons bellen op ons klantendienstnummer of u kunt een online formulier invullen of u kunt ons bereiken via chat, indien beschikbaar).

U kunt er ook voor kiezen om ons informatie over uw locatie te verstrekken als u bijvoorbeeld via onze Website en Applicatie wilt zoeken naar ons Netwerk in het gebied van uw interesse (bijv. Brussel).

Als u ons gegevens van derden verstrekt, wordt u verantwoordelijk gehouden voor het delen van dergelijke informatie. U moet wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie te delen (d.w.z. door de derde partij gemachtigd om hun informatie te delen, of om een andere gerechtvaardigde reden). U moet ons volledig vrijwaren tegen klachten, vorderingen of eisen tot schadevergoeding die kunnen voortvloeien uit de verwerking van Persoonsgegevens van derden in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

b) Gegevens verzameld door de browser, het apparaat en de toepassing

Wanneer u Onze Website en Applicatie gebruikt, verzamelen wij informatie over de Browser, het Apparaat en de Applicatie die u gebruikt. Deze informatie omvat uw IP-adres, de datum, het tijdstip en de opgevraagde URL, de Unieke Identificatoren en andere informatie zoals het type van uw Browser of Apparaat. Informatie met betrekking tot uw Browser of Apparaat kan bestaan uit uw besturingssysteem, taal, netwerkinstellingen, telefoonmaatschappij of internetprovider, geïnstalleerde toepassingen van derden en plug-in lijsten. 

Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van Cookies en Andere trackingtechnologieën die zich op uw Browser of Apparaat bevinden. Dit helpt ons bijvoorbeeld om storingen tijdens het verlenen van de Diensten te voorkomen en stelt ons in staat om u Inhoud te bieden die nuttig voor u kan zijn. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

c) Gegevens afgeleid uit uw activiteit

Wij verzamelen informatie op basis van uw interacties met onze Diensten om deze te verbeteren (bijv. als wij zien dat u geïnteresseerd bent in een bepaald automodel, in Onze Evenementen of in periodieke voertuigcontroles in een bepaald geografisch gebied, zullen wij ons richten op het aanbieden van dergelijke inhoud) en om inzicht te krijgen in de Inhoud die voor u nuttig kan zijn. 

In andere gevallen, als u per e-mail, post, telefoon of anderszins contact met ons opneemt over de Voertuigen of om andere informatie verzoekt, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens, gecommuniceerde informatie en onze antwoorden. Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt tijdens het gesprek hierover meer informatie verstrekt.

 

d) Informatie over uw locatie

Wij verzamelen informatie over uw locatie om u in staat te stellen Ons Netwerk bij u in de buurt te bekijken, als onderdeel van onze Diensten, en om u te voorzien van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Uw locatie kan worden bepaald door: 

 • het handmatig invoeren van een adres, stad of postcode; 

 • de Sensoren van uw apparaat;

 • uw IP-adres verzameld door de toestemming van uw Browser of Apparaat. 

Uw locatie wordt min of meer nauwkeurig en consistent bepaald, afhankelijk van de vraag of deze wordt verzameld door de Browser of het Apparaat en van de privacy-instellingen die u daarop hebt ingesteld. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat informatie over uw locatie niet wordt gebruikt om uw Gevoelige Gegevens af te leiden.

U kunt onze verzameling van uw positie beperken door de instellingen van uw Browser of Apparaat te wijzigen, zoals uiteengezet in het gedeelte "Hoe uw gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder.  

3. Bron van persoonsgegevens

 

a) Gegevens verzameld door de websites en apps van onze partners 

Wij verzamelen ook gegevens over u van de Websites en Apps van Onze Partners. Onze Partners kunnen uw Persoonsgegevens alleen aan ons meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere wettelijke basis hebben die hun communicatie/het delen van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze praktijk wordt hierna "indirecte verzameling" genoemd. In dit verband wijzen wij erop dat wij alles in het werk stellen om de conformiteit van de ontvangen gegevens te controleren voordat ze worden gebruikt. Wij vragen hen ook om ons uw Gevoelige Gegevens niet te bezorgen. 

 

b) Gegevens verzameld uit openbare of publiek toegankelijke bronnen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verrijken met informatie verkregen uit openbare bronnen die toegankelijk zijn binnen de grenzen van de wet die op ons van toepassing is. Deze bronnen kunnen openbare registers, online kranten, lijsten of openbare gidsen zijn. Er wordt altijd een voorafgaande controle uitgevoerd op de mogelijkheid om deze informatie te gebruiken, volgens de beste praktijken die zijn vastgesteld door de respectieve bevoegde autoriteit waaronder wij vallen. (momenteel de Italiaanse toezichthoudende autoriteit - Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

4. Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken en wettelijke basis

 

Uw gegevens dienen de volgende doeleinden:

a)  Het verzamelen en corrigeren van uw gegevens vergemakkelijken

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gebruiken wij uw Gegevens, met name de Gegevens die door u aan Ons Netwerk zijn verstrekt, om de informatie bij te werken die wij over u hebben als eigenaar van een van onze Voertuigen of als geïnteresseerde in Stellantis-merken. Deze doeleinden omvatten ook het terugkoppelen naar Onze Netwerk en Autofabrikanten om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en actueel zijn. 

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stellantis Europe, Ons Netwerk en Autofabrikanten om de kwaliteit van de Persoonsgegevens van eigenaars en leads bij te houden.

 

b) Het verlenen van onze diensten en gerelateerde ondersteuning

Wij gebruiken uw Gegevens om u onze Diensten aan te bieden, waaronder het boeken van proefritten op Onze Website en Applicatie; om Onze Evenementen te organiseren waaraan u deelneemt; om te reageren op uw verzoeken/suggesties/meldingen.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contractuele verplichting of precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

 

c) U promotionele berichten sturen

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of mits uw toestemming indien vereist kunnen wij u contactgegevens (e-mail, telefoon, SMS en/of elk ander beschikbaar middel) gebruiken voor het verzenden van promotionele communicatie of voor marktonderzoek en consumentenonderzoeken die marketinginhoud bevatten. Deze communicatie heeft betrekking op alle huidige en toekomstige merken van Stellantis (bijv. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Peugeot, Citroën, DS Automobiel en, Opel, Jeep, Mopar, Vauxhall) en merken die de Stellantis Groep dragen, zoals bijvoorbeeld Stellantis Financial Services S.A., Stellantis Financial Services Belux S.A., Stellantis Insurance Europe Ltd., Stellantis Life Insurance Europe Ltd, Stellantis Insurance Limited, Stellantis Life Insurance Limited.

In sommige gevallen kan de communicatie product- of dienstenpromoties van geselecteerde Partners bevatten.  Wanneer wij dit soort communicatie versturen, kunnen wij optreden als Gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijke met de desbetreffende Partners. Specifieke informatie en overeenkomsten zullen met de Partners worden gesloten alvorens enige communicatie naar u wordt verzonden.

Op dit punt zal geen communicatie naar u worden verzonden zonder uw voorafgaande toestemming, die u kunt geven via specifieke aanvinkvakjes voor dit doel. 

 

d) Anomalieën opsporen en onze diensten verbeteren

Wij gebruiken Gegevens die u verstrekt, Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, Gegevens afgeleid uit uw activiteiten en Geaggregeerde Informatie om anomalieën in onze Diensten te voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld anomalieën ontdekken wanneer u een gedeelte van Onze Website en Applicatie opent, een koppeling opent of wanneer er een bug in ons systeem aanwezig is.

De verwerking is gebaseerd op onze behoefte om de beste Diensten te garanderen en op ons gerechtvaardigde belang om eventuele dienstonderbrekingen te vermijden.

 

e) U uitsluiten van irrelevante promotionele communicatie

Wij verwerken uw gegevens om u uit te sluiten van promotionele communicatie, indien dergelijke communicatie niet in overeenstemming is met uw profiel (als u bijvoorbeeld in Italië bent gevestigd, delen wij geen promoties met betrekking tot Frankrijk, enz.)

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons marketingbudget te bepalen en te beperken of effectief te gebruiken en op uw gerechtvaardigd belang om geen irrelevante communicatie te ontvangen.

 

f) Het analyseren van uw voorkeuren en gedrag om onze diensten en communicatie aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Wij gebruiken uw Gegevens, in het bijzonder Gegevens afgeleid uit uw activiteiten, Voertuiggegevens, Informatie over uw locatie (indien met ons gedeeld) en Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, om onze Diensten te verbeteren (bijv. Onze Website en Applicatie, Onze Evenementen, promotionele mededelingen) en om u Inhoud te tonen die voor u nuttig kan zijn, ook op platforms voor sociale media of via Programmatic Advertising platformen, uitsluitend voor zover u ons toestemming heeft gegeven deze naar deze platformen te uploaden.

Aangepaste Diensten en/of mededelingen en/of Inhoud die nuttig voor u kunnen zijn, zijn gebaseerd op uw gedrag, interesses, behoeften, voorkeuren en uw profiel; dergelijke doeleinden kunnen ook worden bereikt op basis van Persoonsgegevens die zijn verzameld door het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën om de voorkeuren van de klant te analyseren en te voorspellen en de klant aanbiedingen op maat te doen.

 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: 

 • wordt niet gemaakt met Gevoelige Gegevens zoals gegevens die kunnen worden afgeleid van Informatie over uw locatie; 

 • kunnen ook zichtbaar zijn op andere websites en mobiele toepassingen dan de onze zodra ze zijn geüpload naar Programmatic Advertising platformen, maar alleen voor zover u ons toestemming hebt gegeven om ze naar deze platformen te uploaden.

 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming.

 

Wanneer wij ons op sociale media platformen of via Programmatic Advertising platformen naar u richten, kunnen wij optreden als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende platform provider. Er zal specifieke informatie en overeenkomsten met de platformprovider zijn voordat enige communicatie naar u wordt verzonden.

Als u geen gepersonaliseerde Diensten of Inhoud wenst die nuttig voor u kunnen zijn, kunt u uw voorkeuren wijzigen, zoals uitgelegd in het gedeelte "Hoe uw Gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder.

 

g)  Het analyseren en verbeteren van onze diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies

Wij gebruiken uw Gegevens en Geaggregeerde Informatie om de prestaties van onze Diensten te meten of om nieuwe Diensten te creëren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de analyse van uw interacties met Ons Netwerk, Onze Evenementen, onze nieuwsbrief en/of promotionele communicatie (indien aangevraagd).   

Voor zover mogelijk gebruiken wij hiervoor anonieme of pseudonieme gegevens. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een persoonlijke referentie mogelijk. In dergelijke gevallen geldt het volgende: behalve uw toestemming voor het aanpassen van onze Diensten, is het meten van de effectiviteit van onze Diensten en het creëren van nieuwe Diensten gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om Diensten te creëren en te onderhouden die echt nuttig zijn voor onze gebruikers.

 

h) Het delen van gegevens met partners voor hun eigen marketingdoeleinden

Wij delen uw contactgegevens met derde geselecteerde Partners voor hun eigen autonome marketingdoeleinden. De Partners zullen alleen via geautomatiseerde middelen (bijv. e-mail, SMS, telefoonoproep) contact met u opnemen. 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. U kunt de volledige lijst of categorieën van Partners waarmee wij uw gegevens rechtstreeks hebben gedeeld, zien op: https://privacyportal.stellantis.com.  

 

i) Voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bevelen waaraan wij zijn onderworpen en die de wettelijke basis vormen voor de verwerking van uw gegevens.

Sommige wetgevingen kunnen ons verplichten uw Gegevens te delen met overheidsinstanties (bijv. terugroepberichten). Als dit delen niet wettelijk verplicht is in uw land, kunnen wij als moederbedrijf toch overwegen om uw Gegevens door te sturen, zoals nader uitgelegd in het gedeelte "Bescherming van onze en uw belangen" hieronder. 

 

j) Verzenden van corporate en institutionele communicatie

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, delen wij uw contactgegevens om bedrijfsenquêtes en institutionele mededelingen over de Stellantis Groep als geheel te versturen. Dit zijn niet-promotionele mededelingen die wij namens of ter vervanging van Autofabrikanten versturen, op basis van ons gerechtvaardigd belang om u consistente informatie te verstrekken. 

 

k) Bescherming van onze en uw belangen

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten wij uw Gegevens mogelijk gebruiken om frauduleus en illegaal gedrag of activiteiten die de veiligheid van onze Diensten en Onze Website en Applicatie in gevaar kunnen brengen, op te sporen, erop te reageren en te voorkomen. Dit kan het geval zijn wanneer u onze Applicatie gebruikt op andere manieren dan is toegestaan, om zogenaamde Indirecte Verzameling te verifiëren, of in het geval van ongepast gedrag bij Onze Evenementen. Deze doeleinden omvatten ook audits en beoordelingen van onze bedrijfsvoering, veiligheidscontroles, financiële controles, administratie- en informatiebeheerprogramma, en anderszins met betrekking tot de administratie van onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies.

Deze doeleinden berusten op ons gerechtvaardigd belang om onze belangen veilig te stellen en onze gebruikers, waaronder u, te beschermen.  

5. Hoe wij uw gegevens gebruiken (wijze van verwerking)

 

De voor de bovengenoemde doeleinden verzamelde gegevens worden zowel handmatig als via geautomatiseerde verwerking verwerkt, namelijk via programma's of algoritmen die gegevens analyseren die uit uw activiteiten zijn afgeleid, informatie over uw locatie en gegevens die door de browser, het Apparaat en de Applicatie zijn verzameld. 

Uw gegevens kunnen ook worden Gecombineerd en/of Gekruist, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of een enkele gebruiker onze Diensten gebruikt met hetzelfde IP-adres of Unieke Identificatoren van de Browser en het Apparaat; of als promotionele mededelingen of Inhoud die nuttig voor u kan zijn strikt gerelateerd is aan Informatie over uw locatie of Gegevens die zijn verstrekt via uw activiteiten of Gegevens die zijn verzameld door uw Browser, Apparaat en de Applicatie. Het Combineren en/of Kruisen van uw gegevens voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken (bijv. het aanpassen van de Diensten) kan worden in- of uitgeschakeld zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte "Hoe uw Gegevens te controleren en uw keuzes te beheren".

6. Hoe wij uw gegevens openbaar kunnen maken

 

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers en/of categorieën ontvangers ("ontvangers"): 

 • Personen die door ons gemachtigd zijn om de in dit document beschreven gegevens gerelateerde activiteiten uit te voeren: onze werknemers en medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben en zich houden aan specifieke regels betreffende de verwerking van uw gegevens;

 • Onze Gegevensverwerkers: externe entiteiten aan wie wij bepaalde verwerkingsactiviteiten delegeren. Bijvoorbeeld leveranciers van beveiligingssystemen, boekhouders en andere consultants, providers van datahosting, bank, verzekering, enz. Wij hebben met elk van onze Gegevensverwerkers overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw gegevens met passende waarborgen en uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt;

 • Systeembeheerders: onze werknemers of die van Gegevensverwerkers aan wie wij het beheer van onze IT-systemen hebben gedelegeerd en die daarom in staat zijn de verwerking van uw gegevens in te zien, te wijzigen, op te schorten of te beperken. Deze personen zijn geselecteerd, adequaat opgeleid en hun activiteiten worden gevolgd door systemen die zij niet kunnen wijzigen, zoals bepaald in de bepalingen van onze bevoegde Toezichthoudende Autoriteit;

 • Relevante detailhandelaars en autofabrikanten: Ons Netwerk indien u om een door hen uitgevoerde dienst heeft verzocht (bijvoorbeeld een verzoek om een proefrit bij u in de buurt) of indien u hun assistentie of die van de autofabrikant nodig heeft;

 • Onze geselecteerde Partners: wanneer u hebt ingestemd met de mededeling van uw Persoonsgegevens aan hen voor hun eigen marketingdoeleinden en /of profileringsdoeleinden die optreden als autonome Verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens.

 • Rechtshandhaving of enige andere autoriteit waarvan de bepalingen bindend zijn voor ons: dit is het geval wanneer wij moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel of wet of ons moeten verdedigen in gerechtelijke procedures.

7. Waar uw gegevens zich bevinden

 

Wij zijn een wereldwijde onderneming en onze Diensten zijn beschikbaar in meerdere rechtsgebieden wereldwijd. Dit betekent dat uw Gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd, gebruikt, verwerkt en bekendgemaakt buiten uw rechtsgebied, met inbegrip van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, of enig ander land waar onze Gegevensverwerkers en sub-verwerkers zijn gevestigd, of waar hun servers of cloud computing-infrastructuren kunnen worden gehost. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw Gegevens door onze Ontvangers in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU-wetgeving waaraan wij onderworpen zijn. Indien vereist door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, is de overdracht van uw Gegevens aan Ontvangers buiten de EU onderworpen aan adequate waarborgen (zoals de relevante standaardcontractbepalingen van de EU voor gegevensoverdracht tussen EU- en niet-EU-landen), en/of een andere rechtsgrondslag overeenkomstig de EU-wetgeving. Voor meer informatie over de door ons toegepaste waarborgen ter bescherming van Gegevens die worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU, kunt u ons schrijven op: dataprotectionofficer@stellantis.com

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren

 

De gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om deze doeleinden te verwezenlijken. 

De gegevens kunnen echter langer worden bewaard in geval van potentiële en/of feitelijke vorderingen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en/of in geval van andere wettelijke bewaarplichten en/of opslagverplichtingen. 

 • Klantgegevens die voor marketing- en profileringsdoeleinden worden verwerkt, worden door de verantwoordelijken voor de verwerking bewaard vanaf het moment dat de klant toestemming geeft tot het moment dat de klant zijn toestemming intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden, hoewel ze nog wel door de verantwoordelijken voor de verwerking kunnen worden bewaard om mogelijke claims en/of rechtszaken te beheren. Het bewaren van gegevens in geval van marketing en profilering is in overeenstemming met de lokale wetgeving en met de besluiten van de gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Klantgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bewaard gedurende de periode waarin de wet- en regelgeving voorziet. 

 • Klantgegevens die worden verwerkt om het product en de diensten te verbeteren, kunnen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om dergelijke doeleinden te verwezenlijken en niet langer dan drie jaar.

Zodra de betreffende bewaartermijn/criterium is verstreken, worden uw Gegevens gewist overeenkomstig ons bewaarbeleid. U kunt ons meer informatie vragen over onze criteria en ons beleid inzake gegevensbewaring door ons te contacteren via: dataprotectionofficer@stellantis.com

9. Hoe u uw gegevens kunt controleren en uw keuzes kunt beheren

 

U kunt op elk moment vragen om: 

 • Toegang tot uw Gegevens (recht op toegang): afhankelijk van uw gebruik van onze Diensten, zullen wij de Gegevens die wij over u hebben, zoals uw naam, leeftijd, IP-adres, Unieke Identificatoren, e-mails en geuite voorkeuren, samen met het Privacy beleid dat u hebt ontvangen toen u ze verstrekte, en de bron van de Gegevens (als ze ons bijvoorbeeld zijn verstrekt door een van onze Partners);  

 • Uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (recht op gegevensoverdracht): naargelang uw gebruik van onze Diensten zullen wij u een interoperabel bestand bezorgen met de gegevens die wij over u hebben. 

 • Uw gegevens corrigeren (recht op rectificatie): u kunt ons bijvoorbeeld vragen uw e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen als deze onjuist zijn;

 • De verwerking van uw gegevens beperken (recht op beperking van de verwerking): bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onwettig is of dat verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang niet passend is;

 • Uw gegevens verwijderen (recht op wissen): bijvoorbeeld wanneer u geen gebruik wilt maken van onze Diensten en niet wilt dat wij uw gegevens nog langer bewaren; 

 • Bezwaar maken tegen de verwerkingsactiviteiten (recht op bezwaar);

 • Uw toestemming intrekken (herroepingsrecht)

 

U kunt een van de bovenstaande rechten uitoefenen, uw bezorgdheid uiten of een klacht indienen over het gebruik van uw gegevens op het volgende adres: https://privacyportal.stellantis.com.

 

Op elk moment kunt u ook:

10. Hoe wij uw gegevens beschermen

 

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen uit fysiek, technologisch en organisatorisch oogpunt om verlies, misbruik of wijziging van gegevens onder onze controle te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door, overgedragen aan of bekendgemaakt aan ontvangers die toegang moeten hebben tot deze gegevens. 

 • Wij beperken ook de hoeveelheid gegevens die toegankelijk is, worden doorgegeven of bekendgemaakt aan ontvangers tot alleen datgene wat nodig is om de doeleinden of specifieke taken van de ontvanger te vervullen.

 • De computers en servers waarop uw Gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in een beveiligde omgeving, worden met een wachtwoord gecontroleerd en hebben beperkte toegang, en hebben standaard firewalls en antivirussoftware geïnstalleerd. 

 • Papieren kopieën van eventuele documenten met uw gegevens worden eveneens in een beveiligde omgeving bewaard. 

 • Wij vernietigen papieren kopieën van documenten met uw gegevens die niet langer nodig zijn.  

 • Bij de vernietiging van gegevens die in de vorm van elektronische bestanden zijn vastgelegd en opgeslagen en die niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat een technische methode (bijvoorbeeld een laag niveau formaat) garandeert dat de gegevens niet kunnen worden gereproduceerd.

 • Laptops, USB-sleutels, mobiele telefoons en andere elektronische draadloze apparaten die worden gebruikt door onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens, worden beschermd. Wij moedigen werknemers aan om uw Gegevens niet op dergelijke apparaten op te slaan, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is om een specifieke taak uit te voeren zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. 

 • Wij leiden onze werknemers op om dit privacy beleid na te leven en voeren controleactiviteiten uit om een voortdurende naleving te waarborgen en de doeltreffendheid van ons privacy beheer te bepalen.

 • Elke Gegevensverwerker die wij gebruiken is contractueel verplicht om uw gegevens bij te houden en te beschermen met maatregelen die in grote lijnen overeenkomen met de maatregelen in dit Privacy beleid of die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, wordt u en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in kennis gesteld van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (bijvoorbeeld tenzij de gegevens voor niemand begrijpelijk zijn of de inbreuk waarschijnlijk geen risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden en die van anderen).

11. Wat dit privacy beleid niet dekt

Dit Privacy beleid verklaart en dekt de verwerking die wij uitvoeren als Verwerkingsverantwoordelijke binnen Onze Website en Applicatie. 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op verwerkingen door anderen dan ons. 

In die gevallen zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens die niet onder dit Privacy beleid valt. 

12. Gebruik van gegevens voor andere doeleinden

 

Indien wij uw gegevens anders of voor andere dan de hier vermelde doeleinden moeten verwerken, zult u daarvan specifiek in kennis worden gesteld voordat de verwerking begint.

13. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid te allen tijde aan te passen en/of te wijzigen. Wij zullen u van substantiële aanpassingen/wijzigingen op de hoogte brengen.

15. Definities

Andere traceertechnologieën: pixeltags (tracers die samen met Cookies worden gebruikt en in afbeeldingen op webpagina's of de Applicatie zijn ingebed om bepaalde activiteiten te volgen, zoals het bekijken van Inhoud die voor u nuttig kan zijn, of om te zien of een e-mail is gelezen) of Unieke Identificatiecodes die zijn ingebed in links naar commerciële communicatie die ons informatie sturen wanneer erop wordt geklikt.

Apparaat: verwijst naar het elektronische apparaat (bijv. iPhone) waarmee u onze Website en Applicatie en/of de Websites en Apps van onze Partners bezoekt.  

Apparaatsensoren: afhankelijk van uw apparaat zijn dit sensoren zoals versnellingsmeters, gyroscopen, Bluetooth, Wi-fi en GPS die op een of andere manier de informatie die zij verzamelen delen via het Apparaat en dus via de Applicatie. Indien ingeschakeld door de instellingen van het Apparaat, stellen deze ons in staat om informatie over uw locatie te verkrijgen. 

Applicatie: deze applicatie indien van toepassing

Autofabrikant: verwijst afzonderlijk of gezamenlijk naar de volgende entiteiten die optreden als fabrikant van Voertuigen: Stellantis Europe S.p.A., Corso Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië; PSA Automobiles S.A. (Stellantis Auto S.A.S.), 2-10 Boulevard de l'Europe, F-78300 Poissy, Frankrijk; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland. 

Browser: verwijst naar programma's die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (bv. Safari, Chrome, Firefox, enz.).

Combinatie en/of Kruising: dit is het geheel van volledig geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde handelingen die wij combineren met de Gegevens over uw locatie, de Gegevens die worden afgeleid uit uw activiteit, de Gegevens die worden verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, de Gegevens die u verstrekt en de Gegevens die worden verzameld door de Websites en Applicatie van Onze Partners die worden gebruikt om de Diensten te verlenen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren, alsmede om Inhoud aan te bieden die nuttig voor u kan zijn. Wij kunnen ook informatie uit verschillende bronnen combineren en/of kruisen, zoals informatie verzameld van Onze Website en Applicatie, Websites en Apps van Onze Partners en/of Gegevens verzameld uit openbare of publiekelijk toegankelijke bronnen. 

Cookie: een kleine tekst die door onze sites of onze partners of netwerk naar uw browser wordt gestuurd. Hiermee kan de site informatie opslaan, zoals het feit dat u de site hebt bezocht, uw taal en andere informatie. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van Cookies (technische cookies) vast te leggen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren of onze Diensten aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Informatie die door Cookies wordt doorgegeven, kan worden gecombineerd en/of gekruist met een van de Andere Trackingtechnologieën, indien van toepassing.

Diensten: collectief betekent dit alle diensten die beschikbaar zijn op Onze Website en Applicatie, zoals "configureren en bestellen", "ons Netwerk vinden", "kopen of huren", reserveringen voor proefritten, de institutionele nieuwsbrief, klantenservice en Onze Evenementen.

Geaggregeerde Informatie: verwijst naar statistische informatie over u die uw Persoonsgegevens niet bevat. Wij gebruiken deze informatie voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies en om statistische rapporten te maken voor onze Partners en onze Retailers. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw locatie of over Inhoud die voor u nuttig kan zijn en die u hebt bekeken. Wij wijzen erop dat wij uw Gegevens in deze rapporten niet delen. 

Gegevensverwerker: verwijst naar een entiteit die wij inschakelen om uw Persoonsgegevens uitsluitend namens en volgens de schriftelijke instructies van Stellantis Europe S.p.A. te verwerken.

Gevoelige Gegevens: persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens waarmee een natuurlijke persoon uniek kan worden geïdentificeerd, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Indirecte inzameling: is een van de diensten die wij aanbieden op de websites en toepassingen van onze partners. In dergelijke gevallen is het de Partner die ons verzekert uw toestemming te hebben ontvangen of een andere rechtsgrondslag te hebben die de communicatie/het delen van uw Persoonsgegevens legitimeert. Op dit punt preciseren wij dat wij, vóór gebruik, controleren hoe Partners gegevens verzamelen en aan ons doorgeven om uw voorkeuren te respecteren. 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: als u bijvoorbeeld zoekt naar het model "DS Automobiles", kunnen wij andere inhoud met betrekking tot dit model weergeven op Onze Website en Applicatie of via Programmatic Advertising. Aanpassing van de inhoud kan plaatsvinden door het combineren en/of kruisen van gegevens. 

IP-adres: is een uniek nummer dat door uw Browser, uw Apparaat en de Applicatie wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet. De internet service provider verstrekt dit nummer waarmee de provider en/of het gebied bij benadering waar u zich bevindt kan worden geïdentificeerd. Zonder deze gegevens kunt u geen verbinding maken met het internet en onze Diensten niet gebruiken of gebruik maken van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Ons Netwerk: dit zijn verkooppunten en/of verdelers en/of herstellers waarmee Stellantis Europe commerciële overeenkomsten heeft gesloten voor de verkoop van haar Voertuigen en die assistentie verlenen i.v.m. diensten en producten.

Onze Evenementen: dit zijn evenementen/showrooms georganiseerd door Stellantis Europe, haar Netwerk, of in samenwerking met andere merken waarmee Stellantis Europe samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten.

Onze Website: omvat deze Website en onze sociale netwerkpagina's waar dit privacy beleid aanwezig is.

Partners: betekent derde entiteiten die uw Persoonsgegevens alleen aan ons mogen meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere rechtsgrondslag hebben die hun mededeling/deling van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze definitie omvat ook de geselecteerde Partners met wie wij uw Gegevens kunnen delen. De Partners kunnen behoren tot de volgende productsectoren: productie, groot- en detailhandel, financiële diensten, bankdiensten, vervoer en opslag, informatie- en communicatiediensten, professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, reisbureaus, bedrijfsondersteunende diensten, artistieke, sportieve, amusements- en entertainmentactiviteiten, activiteiten van ledenorganisaties, diensten van fysieke wellnesscentra, leveranciers van elektriciteit en gas, verhuur, e-mobiliteit en verzekeringsmaatschappijen.

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, alsmede alle informatie die gekoppeld is of redelijkerwijs gekoppeld kan worden aan een bepaalde persoon of een bepaald huishouden. Zo worden bijvoorbeeld een e-mailadres (als het verwijst naar een of meer aspecten van een individu), IP-adressen en Unieke Identificatoren beschouwd als Persoonsgegevens. Voor uw gemak zullen wij alle genoemde Persoonsgegevens ook collectief aanduiden als "Gegevens".

Programmatic Advertising: dit zijn platformen die de informatie die zij over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de gegevens verzameld door Cookies en Andere trackingtechnologieën, delen met entiteiten die er belang bij hebben u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. In ons geval, als u het "DS Automobiles"-model op onze Website en Applicatie visualiseert, zullen wij deelnemers aan Programmatic Advertising vragen ons een advertentieruimte toe te kennen op een van de websites die u bezoekt om u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. Op dit punt willen wij herhalen dat de mededeling van uw Gegevens aan deelnemers aan Programmatic Advertising is gebaseerd op uw voorafgaande en specifieke toestemming die u op de banner heeft gegeven bij het eerste bezoek aan Onze Website en Applicatie. 

Unieke Identificatoren: informatie die u uniek kan identificeren via uw Browser, Apparaat en/of de Applicatie. Op de Browser worden uw IP-adres en Cookies beschouwd als Unieke Identificatoren. Op het Apparaat worden door fabrikanten verstrekte reclame-identificatoren, zoals Apple's IDFA en Android's AAIG, die wij gebruiken voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies, waaronder Inhoud die nuttig voor u kan zijn, beschouwd als Unieke Identificatoren. Wij merken op dat wij voor deze doeleinden en in overeenstemming met de adviezen van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten, geen gebruik maken van andere Unieke Identificatiemiddelen zoals MAC-adressen en IMEI's, aangezien deze niet door u opnieuw kunnen worden ingesteld. Voor de Applicatie worden de Unieke Identificatoren in plaats daarvan beschouwd als de code die de door u geïnstalleerde Applicatie identificeert. 

Verwerkingsverantwoordelijke: verwijst naar de rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere entiteit die, individueel of gezamenlijk, de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt. Deze definitie verwijst doorgaans naar Stellantis Europe S.p.A.. In andere gevallen wordt zij voorafgegaan door het woord "Onafhankelijk" (bijv. "Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke") om aan te geven dat uw Persoonsgegevens door een andere persoon dan Stellantis Europe S.p.A. worden verwerkt.

Voertuig: verwijst naar een voertuig van een van de merken van de Stellantis Groep.

Voertuiggegevens: alle technische, diagnostische en realistische gegevens die kunnen worden verzameld via het op het voertuig geïnstalleerde voertuigapparaat (bv. locatie, snelheid en afstanden, tijd dat de motor draait en uitschakelt; als de accukabel is doorgesneden, accudiagnostiek, bewegingen met de sleutel uit, vermoedelijke botsing, alsook diagnostische gegevens zoals, maar niet beperkt tot, olie- en brandstofniveaus, bandenspanning en/of energieverbruik motorstatus). Voertuiggegevens zijn gewoonlijk geaggregeerde informatie, tenzij ze verband houden met Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

13. Modifications de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit d'adapter et/ou de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Nous vous informerons de ces adaptations/modifications substantielles. 

Inhoudstafel

1.Categorieën verwerkte gegevens / Links naar andere websites 

2.Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

3.Interactie met sociale netwerken 3.1.Klantenondersteuning via sociale netwerken

   3.1.Klantenondersteuning via sociale netwerken

   3.2.Links naar sociale netwerken / sociale netwerkplug-ins (bv. "Like" knoppen)

4.Uw rechten

5.Actualisering van dit Privacybeleid

6.Hoe kunt u contact met ons opnemen

 

Deze website is eigendom van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles. Deze website wordt beheerd door Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België. Deze website wordt in Europa gehost door de IT-diensten van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Frankrijk. Lees dit beleid zorgvuldig alvorens u deze website bezoekt en gebruikt, omdat hierop wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Uw verder gebruik van deze website geeft aan dat u dit beleid aanvaardt.

 

1.     Categorieën verwerkte gegevens / Links naar andere websites

Wij geven om uw privacy. Via deze website verzamelen en verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens. Dit omvat :

 • de informatie die u ons verstrekt wanneer u onze diensten en website opvraagt en gebruikt, zoals uw naam, adres, e-mailadres 
 • de informatie die we nodig hebben wanneer u een probleem op onze website meldt
 • Informatie verzameld met behulp van cookies
 • Informatie over uw voertuig en specifieke contractgegevens die wij nodig hebben voor de geïndividualiseerde werking van de website (bijv. datum van aankoop, datum van diensten) en om een optimale gebruikerservaring te bieden met de beste dienstverlening voor uw voertuig.

Voor meer details, zie hoofdstuk 2.

 

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles of naar websites van DS Automobiles partners, erkende garages, andere gelieerde ondernemingen of naar sociale netwerken. Wanneer u op zo'n link naar één van deze andere websites van DS Automobiles of derden klikt, gelieve er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen beleid inzake gegevensbescherming hebben. We nodigen u uit om hun privacybeleid te controleren wanneer u deze websites gebruikt.

 

Deze website kan ook iFrames bevatten met inhoud van andere websites van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles. DS Automobiles biedt deze externe inhoud aan internetgebruikers aan met oog op een betere surfervaring. Als u een pagina met iFrames bezoekt, kunnen deze websites dus gebruik maken van cookies. Zie het cookiebeleid van DS Automobiles voor meer informatie.

 

U bent ervan geïnformeerd dat Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles alle verantwoordelijkheid afwijst voor websites van derden.2.     Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor algemene administratieve doeleinden en om uw aanvraag te beheren en voldoen, door Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België als verwerkingsverantwoordelijke, zoals hieronder beschreven. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 

Gegevens / Gegevenscategorieën (verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk*) Doeleind(en)
Identificatie en contactgegevens (naam*, e-mailadres*; telefoonnummer, postadres (* indien van toepassing)), modelgegevens*, geselecteerde DS Automobiles partner*, belangstelling voor een lease/financieringsdienst, type aanvraag (* indien van toepassing), gegevens specifiek aan het wagenpark (* indien van toepassing) Opnemen van contact, communicatie en verwerking van aanvragen
Identificatie en contactgegevens (naam, e-mailadres*) Beheer van abonnementen/uitschrijven van de nieuwsbrief
Identificatie en contactgegevens (naam*, e-mailadres*; telefoonnummer, postadres (* indien van toepassing), contactvoorkeuren, voertuigidentificatiegegevens (bv. voertuigidentificatienummer (VIN)*, kentekenplaatnummer, eerste inschrijvingsdatum), product- en dienstenpecificaties (bv. model, uitrusting, motor), type dienst*, kilometerstand, datum/tijd van het afgeven van het voertuig, afhaaldatum/tijdstip, vervangwagen Beheer en verwerking van dienstaanvragen
respectieve identificatie- en contactgegevens*, voertuigidentificatiegegevens*, productspecificaties*, kilometerstand
Beheer en verwerking van de inruilaanvraag voor het voertuig 
Informatie verzameld door middel van cookies
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 

De met een asterisk (*) gemarkeerde gegevens zijn verplicht en vormen een contractuele vereiste. U bent dus verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet op uw aanvraag ingaan. Afhankelijk van uw profiel en gebruikersgedrag tijdens het surfen op onze website, is het mogelijk dat u een pop-up venster verschijnt met een roadtest of een waardebon voor het model waarin u geïnteresseerd bent. Uw persoonsgegevens worden tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens gedurende drie jaar na het laatste contact met ons voor deze doeleinden bewaard.

 

Wij delen uw persoonsgegevens mee aan de volgende ontvangers voor de onderstaande redenen:

A. Voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst of met precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen vóór het sluiten van een overeenkomst, overeenkomstig artikel 6(1)(b), van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG)

Gegevens/ Gegevenscategorieën Doeleind(en) Ontvanger(s)
Identificatie en contactgegevens (naam*, e-mailadres*; telefoonnummer, postadres (* indien van toepassing)), modelgegevens*, geselecteerde DS Automobiles partner*, belangstelling voor een lease/financieringsdienst, type aanvraag (* indien van toepassing), gegevens specifiek aan het wagenpark (* indien van toepassing) Contact, communicatie en verwerking van aanvragen; Beheer van abonnementen/uitschrijven van nieuwsbrieven Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België en Stellantis Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Frankrijk en Uw geselecteerde DS Automobiles partner. 

De voormelde ontvangers delen uw persoonsgegevens met haar IT-dienstverleners die haar helpen bij het verwezenlijken van de voormelde doeleinden, en in het bijzonder met : 

•  Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel - 92287 Suresnes Cedex - Frankrijk) die andere onderaannemers inschakelt die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en dus in een land dat niet over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikt. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel passende waarborgen, in dit geval de bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) van Capgemini. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/. 

•  Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Frankrijk), dat andere onderaannemers inschakelt die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en dus in een land dat niet over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikt. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen, maar er zijn wel passende waarborgen, in dit geval de bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) van Atos. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf. 

•  Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk) is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming kent. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen, maar er zijn wel passende waarborgen, in dit geval de bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) van Salesforce. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf. 

•  Fair Computer Systems, Oostendestr. 132, 90482 Nürnberg, Duitsland. 

•  IBM GBS Frankrijk, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk.

•  MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Duitsland. 

•  Your Agency : Rue Middelbourg 64/B, B-1170 Watermael-Boitsfort. 

•  Strate & Go, Avenue des Sorbiers 25, 1300 Wavre, Belgique
Identificatie- en contactgegevens*, voertuigidentificatiegegevens*, productspecificaties*, kilometertelleraflezing Beheer en verwerking van de inruilaanvraag voor het voertuig Autobiz SAS, 4, place des Vosges, Immeuble LAVOISIER, 92400 COURBEVOIE, Frankrijk, en uw geselecteerde DS Automobiles partner. 

Andere ontvangers: Zie de hierboven genoemde IT-dienstverleners.B. Voor doeleinden die verband houden met legitieme belangen die de verwerkingsverantwoordelijke of een derde overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG nastreeft, tenzij u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend (artikel 21(1) van de AVG):

 

Data/ Data Categorieën Doeleind(en) Ontvanger(s)
Identificatie- en contactgegevens*, product- en dienstenspecificaties* Marktonderzoek en consumentenenquêtes om meningen te verzamelen over de producten en diensten van DS Automobiles (bv. klanttevredenheidsonderzoeken) alleen in gevallen waarin de klant zonder zijn of haar voorafgaande toestemming kan worden gecontacteerd via het (de) voor deze doeleinden gekozen communicatiekanaal(en). Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België en Stellantis Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Eu touw, 78 300 Poissy, Frankrijk.  De voormelde ontvangers delen uw persoonsgegevens met haar IT-dienstverleners die haar helpen bij het verwezenlijken van de voormelde doeleinden, en in het bijzonder met : IPSOS, 35, rue du Val de Marne, 75013 Parijs, Frankrijk

3.    Interactie met sociale netwerken

3.1.         Klantenondersteuning via sociale netwerken 

U kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale netwerkkanalen. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt naar of plaatst op onze sociale netwerkpagina's, kunnen wij de informatie in uw verstuurd of geplaatst bericht gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot de vraag of het verzoek. Om u de gevraagde hulp te kunnen bieden, kunnen wij u vragen om, door middel van een rechtstreeks of persoonlijk bericht, aanvullende informatie te verstrekken, zoals details van het probleem, uw naam, e-mailadres, Identificatienummer van het voertuig (VIN), telefoonnummer, locatie (stad/staat) en/of merk, model en jaar van het voertuig. De door u verstrekte informatie zal niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden; marktonderzoek ter verbetering van diensten en producten zal alleen worden uitgevoerd op basis van geaggregeerde (anonieme) gegevens. Houd er rekening mee dat u geen gevoelige gegevens (zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) in uw bericht mag doorgeven. Wanneer je een bericht plaatst op de openbare ruimte van een sociaal netwerk, kan iedereen het lezen.

3.2.         Links naar sociale netwerken / sociale netwerkplug-ins (bv. "Like" knoppen) 

Onze website bevat links naar sociale netwerken.

Om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt, maken wij geen gebruik van social plug-ins. In plaats daarvan zijn er HTML-links geïntegreerd in de website, die het delen op sociale netwerken eenvoudig maken. De integratie van een dergelijke link voorkomt een directe verbinding met de verschillende sociale netwerkservers bij het openen van een pagina op onze website. Door op één van de knoppen te klikken, verschijnt er een venster in de browser en wordt de gebruiker naar de website van het betreffende sociale netwerk geleid waar hij (na het inloggen) bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kan gebruiken. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door sociale netwerken en hun websites, evenals uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van elk sociaal netwerk.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

4.     Uw rechten 

Als betrokkene heeft u een recht van toegang, verbetering, verwijdering (recht op vergetelheid), beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(1)(e) of (f) van de AVG of wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor commerciële prospectie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Let op: deze rechten zijn wettelijk beperkt en de afdwinging ervan is onderworpen aan bepaalde voorwaarden.


Indien u uw rechten wilt laten gelden, kunt u contact met ons opnemen via:https://dsautomobiles.my-customerportal.com/dsautomobiles/s/case-webform?language=nl_BE of per post via Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België.
Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens te allen tijde bijwerken (bv. adreswijziging). 
Om gebruik te maken van uw recht om een klacht in te dienen (art. 77 AVG), kunt u contact opnemen met :
Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la Presse 35 1000 Brussel Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

5.     Updates van dit Privacybeleid 

Eventuele toekomstige wijzigingen van dit privacybeleid zullen op deze website worden geplaatst. Wij nodigen u daarom uit om ze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid. 

 

6.     Om contact met ons op te nemen

Een verantwoordelijke kan gecontacteerd worden via het volgende formulier: https://dsautomobiles.my-customerportal.com/dsautomobiles/s/case-webform?language=nl_BE. U kunt ook contact met ons opnemen via : Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Bourgetlaan 20 Bus 2 1130 Brussel België.