Ga naar inhoud
RECYCLAGE
VAN ONTWERP TOT RECYCLAGE
DS Automobiles gaat tot het uiterste om de efficiëntie van zijn recyclageprocessen te verhogen door projecten uit te werken die vanaf de eerste stap duurzaam zijn. Die projecten hebben ook als doel om minder afval te produceren tijdens de productie-, gebruiks- en recyclagefase.
Gerecycleerde materialen
Al sinds zijn oprichting past DS Automobiles gerecycleerde materialen toe en verhoogt het continu het gebruik ervan. Het merk DS Automobiles sluit zich aan bij de visie van de groep Stellantis en blijft zich engageren om auto’s te bouwen die voor minimaal 30% uit gerecycleerde of biomaterialen bestaan.

TRIMAN

Sinds januari 2015 is in Frankrijk een nieuw symbool verplicht voor recycleerbare producten met sorteerverplichting: het Triman-symbool.

Dit label heeft tot doel de consument te informeren dat het product of de verpakking niet bij het huishoudelijk afval hoort, maar moet worden gescheiden of naar een inzamelpunt moet worden gebracht voor recyclage.

Het symbool toont het silhouet van een persoon die sorteert.

Het symbool kan fysiek voorkomen op het product of op de verpakking, of enkel digitaal op de website.

Voor onze producten/verpakkingen kan een sorteerverplichting gelden: banden, kartonnen en papieren verpakkingen, drukwerk.

Het is niet van toepassing op elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accu’s, en chemische producten die al voorzien zijn van het logo met de doorstreepte vuilnisbak.

Overname
MILIEUBEHEER VAN VOERTUIGEN OP HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR (wrakken) 

Al bijna twintig jaar heeft het DS-netwerk een organisatie opgezet die de inzameling en verwerking van afgedankte voertuigen (ELV’s) onder de best mogelijke milieuomstandigheden garandeert. 

 

Vanaf 2024 biedt DS de laatste eigenaar twee opties voor de verwerking van zijn afgedankte voertuig: ​

 

  • Zijn afgedankte voertuig (ELV) kan worden overgedragen aan een DS-verkooppunt bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Het verkooppunt DS wordt dan eigenaar van het voertuig en zal alle formaliteiten voor de verwerking ervan voor zijn rekening nemen. ​
  • Of, via een partnerschap heeft DS een ELV-terugnameaanbod ontwikkeld waarmee elke voertuigeigenaar online rechtstreeks een aanvraag kan indienen bij een recyclageprofessional. De eigenaar kan zo een gratis (*) ophaling van zijn ELV bij hem thuis aanvragen. In sommige gevallen kan de eigenaar zelfs een terugkoop worden aangeboden. 

 

Wat het scenario ook is, DS vertrouwt op een netwerk van recyclageprofessionals door het hele land. Deze professionals kunnen uw autowrakken inzamelen en verwerken in volledige overeenstemming met de milieuwetgeving.​

 

(*) in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden die onderaan de pagina worden beschreven. De eigenaar van de ELV heeft ook de optie om het voertuig zelf naar het dichtstbijzijnde partner ELV Center te brengen. ​

RECYCLAGE VAN UW AFGEDANKTE VOERTUIG ​
Het recycleren van een auto bestaat uit 6 stappen. ​

STAP 1: VERZOEK TOT INZAMELING VAN DE ELV ​


De laatste eigenaar van het afgedankte voertuig vraagt op de website www.valorauto.com aan om het voertuig te verwerken voor vernietiging. Hij heeft de keuze tussen ophaling van zijn voertuig door een erkende professional of hij brengt zijn voertuig zelf naar een DS partner ELV-verwerkingscentrum. ​STAP 2: INZAMELING EN ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ​


Na controle van de staat van het voertuig geeft het partner-ELV-centrum de administratieve certificaten af die nodig zijn om de vernietiging van het voertuig te garanderen. DS vertrouwt op de dienst VALORAUTO voor het afhandelen van alle administratieve procedures, inclusief de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto om de eigenaar definitief van elke aansprakelijkheid te ontslaan. ​STAP 3: VOORBEHANDELING EN VERWIJDERING VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN​


De batterij (inclusief de tractiebatterij van geëlektrificeerde voertuigen) en de banden worden verwijderd. De airbags worden geneutraliseerd. Onze partner verwijdert vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen uit het voertuig: motorolie, transmissieolie, rem- en koelvloeistoffen en koelmiddel uit het airconditioningsysteem. Deze vervuilende afvalstoffen worden gerecycleerd binnen hun respectieve verwerkingskanalen. ​

STAP 4: ONTMANTELING VOOR HERGEBRUIK ​


In de volgende fase worden mechanische of carrosserieonderdelen en elektrische of elektronische onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Materialen zoals kunststoffen en metalen worden in dit stadium ook gerecupereerd voor recyclage.​STAP 5: SHREDDEREN EN SORTEREN ​


De gedepollueerde karkassen worden naar een shredder gestuurd, die ze versnippert tot stukjes van een paar vierkante centimeter. De resten worden opnieuw versnipperd en in diverse etappes verder gesorteerd met behulp van geautomatiseerde processen (magneten, wervelstroom, flotatie, enz.) die de fysieke eigenschappen van het materiaal gebruiken om ze te scheiden. ​STAP 6: RECYCLAGE EN TERUGWINNING ​


Na het sorteren worden de materiaalfracties gerecycleerd tot secundaire grondstoffen die terug ingezet worden bij de productie van nieuwe of voor energieterugwinning (cementfabrieken, stadsverwarmingscentrales, elektriciteitscentrales, enz.) Dit industriële proces maakt het mogelijk om meer dan 95% van het gewicht van een voertuig te hergebruiken, te recycleren en terug te winnen, waardoor het aandeel eindresidu's dat vervolgens naar gespecialiseerde stortplaatsen gaat, sterk wordt verminderd. ​

INRUILSERVICE​

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw voertuig zo goed mogelijk wordt gerecycleerd? ​

 ​

We willen ervoor zorgen dat uw afgedankte voertuig op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd. Daarom werkt DS samen met SUSTAINera VALORAUTO, dat beschikt over een netwerk van ELV Centra die voldoen aan alle wettelijke vereisten, zodat meer dan 95% van uw voertuig wordt gerecycleerd. ​

DS en SUSTAINera VALORAUTO garanderen alle administratieve procedures tot aan de uitschrijving van het voertuig bij Febelauto. Een kopie van alle officiële documenten wordt je toegestuurd aan het einde van het proces, samen met de beloofde betaling indien de offerte hierin voorzag.​

 

Bovendien vertrek je met de zekerheid dat je oude auto op de meest milieuvriendelijke manier wordt vernietigd.​

 

Om van deze dienst gebruik te maken, moet de eigenaar van een DS voertuig dat op het einde van zijn levensduur is, inloggen op www.valorauto.com om de ophaling van zijn wagen aan te vragen. ​

 

In alle gevallen neemt SUSTAINera VALORAUTO uw voertuig terug voor vernietiging. Deze dienst kan aanleiding geven tot uitbetaling en is gratis indien de ELV :​

 

  • volledig is​

  • enkel-auto-gerelateerd afval bevat  ​

  • tot 9 zitplaatsen heeft of een lichte bedrijfswagen is met een maximumgewicht van 3,5 ton ​

  • vergezeld gaat van de nodige administratieve documenten

BATTERIJ

Zodra het voertuig het einde van zijn levensduur bereikt heeft, verzorgen we samen met onze gespecialiseerde partners de inzameling en recyclage van batterijen, en dat al sinds 2010. Vandaag de dag overtreft het recyclagepercentage van de batterijen van DS Automobiles de wettelijke verwachting (vastgelegd op 50%) met een percentage van meer dan 70% voor de Li-Ion-batterijen. De kosten van de recyclage worden financieel gedragen door het merk.

 

Gebruikte batterijen kunnen ook een tweede leven krijgen door gebruik te maken van stationaire energieopslagsystemen voor individuele woningen, collectieve gebouwen en elektriciteitsnetten.

OM VERDER TE GAAN

Milieubeleid

Ontdek ons programma en onze metingen 

Ecologisch sterke technologieën

Innovatieve motoren