Ga naar inhoud
RECYCLAGE
VAN ONTWERP TOT RECYCLAGE
DS Automobiles gaat tot het uiterste om de efficiëntie van zijn recyclageprocessen te verhogen door projecten uit te werken die vanaf de eerste stap duurzaam zijn. Die projecten hebben ook als doel om minder afval te produceren tijdens de productie-, gebruiks- en recyclagefase.
Gerecycleerde materialen
Al sinds zijn oprichting past DS Automobiles gerecycleerde materialen toe en verhoogt het continu het gebruik ervan. Het merk DS Automobiles sluit zich aan bij de visie van de groep Stellantis en blijft zich engageren om auto’s te bouwen die voor minimaal 30% uit gerecycleerde of biomaterialen bestaan.

TRIMAN

Sinds januari 2015 is in Frankrijk een nieuw symbool verplicht voor recycleerbare producten met sorteerverplichting: het Triman-symbool.

Dit label heeft tot doel de consument te informeren dat het product of de verpakking niet bij het huishoudelijk afval hoort, maar moet worden gescheiden of naar een inzamelpunt moet worden gebracht voor recyclage.

Het symbool toont het silhouet van een persoon die sorteert.

Het symbool kan fysiek voorkomen op het product of op de verpakking, of enkel digitaal op de website.

Voor onze producten/verpakkingen kan een sorteerverplichting gelden: banden, kartonnen en papieren verpakkingen, drukwerk.

Het is niet van toepassing op elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accu’s, en chemische producten die al voorzien zijn van het logo met de doorstreepte vuilnisbak.

Overname
Recycleer uw DS op het einde van zijn levensduur

DS Automobiles verbindt zich ertoe, in overeenstemming met het Europese decreet betreffende het beheer van autowrakken, zo weinig mogelijk afval te genereren tijdens het productieproces en uw auto over te nemen op het einde van zijn levensduur. Met onafhankelijke experten garanderen we dat uw oude auto op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier gerecycleerd zal worden.

 

We nemen uw DS op het einde van zijn levensduur gratis over als:

 

  • Het voertuig maximaal 9 zitplaatsen heeft, of het een bedrijfsvoertuig is met een gewicht van minder dan 3,5 ton
  • Het voertuig ingeschreven werd in Europa
  • De essentiële onderdelen in het voertuig aanwezig zijn
  • Het voertuig geen afval bevat
  • De originele documenten van het voertuig samen met het voertuig worden ingeleverd

 

De gecertificeerde DS-partner voor voertuigovernames verstrekt u een certificaat van vernietiging wanneer u uw voertuig op het einde van zijn levensduur inlevert. Het certificaat van vernietiging is vereist om uw voertuig te kunnen uitschrijven. Met het certificaat bent u er zeker van dat uw oude voertuig op een milieuvriendelijke manier vernietigd wordt.

De recyclagecyclus van uw DS

1. TERUGGAVE


We vragen de laatste eigenaar het af te danken voertuig naar een erkend overnamecentrum te brengen. Na de controle van het voertuig verstrekt het erkende overnamecentrum het verplichte certificaat van vernietiging.2. VOORBEHANDELING EN VERWIJDEREN VAN SCHADELIJKE STOFFEN


Eerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags buiten werking gesteld. De DS-partner verwijdert daarna de nog resterende brandstof en de andere vloeistoffen, zoals motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof en het koudemiddel van de airconditioning.3. DEMONTAGE


In de volgende stap worden componenten en systemen gedemonteerd die tweedehands nog een tweede leven kunnen leiden of gereviseerd kunnen worden. Indien materialen als kunststoffen en glas nog economisch rendabel worden geacht, worden ook die gerecupereerd voor recyclage.

4. OPSLAG


De voor het milieu schadelijke materialen worden gerecupereerd en naar ondernemingen gebracht die gespecialiseerd zijn in de overname of de vernietiging van afvalstoffen.5. SHREDDER


De voorbehandelde autowrakken gaan vervolgens naar een shredder die het voertuig versnijdt en het materiaal sorteert voor recyclage of hergebruik.6. VERDERE VERWERKING NA SHREDDER


De gesorteerde materialen uit de shredder worden daarna verder verwerkt met verschillende technieken (magneten, foucaultstroom, drijfbad) om materiaalfracties te bekomen die hergebruikt kunnen worden.

7. RECYCLAGE / TERUGWINNING / STORTEN


De materialen uit de shredder kunnen gerecycleerd worden, bijv. in de cementindustrie. Met die productieketen kan 95% van het voertuig gerecupereerd worden. Het nog te storten afval neemt dus aanzienlijk af.

BATTERIJ

Zodra het voertuig het einde van zijn levensduur bereikt heeft, verzorgen we samen met onze gespecialiseerde partners de inzameling en recyclage van batterijen, en dat al sinds 2010. Vandaag de dag overtreft het recyclagepercentage van de batterijen van DS Automobiles de wettelijke verwachting (vastgelegd op 50%) met een percentage van meer dan 70% voor de Li-Ion-batterijen. De kosten van de recyclage worden financieel gedragen door het merk.

 

Gebruikte batterijen kunnen ook een tweede leven krijgen door gebruik te maken van stationaire energieopslagsystemen voor individuele woningen, collectieve gebouwen en elektriciteitsnetten.

OM VERDER TE GAAN

Milieubeleid

Ontdek ons programma en onze metingen 

Ecologisch sterke technologieën

Innovatieve motoren