NL / FR

Onze DS Stores zijn enkel op afspraak bereikbaar en ontvangen u met respect van de sanitaire maatregelen.

ONLINE AFSPRAAK

VERBRUIK IN PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Om zijn klanten beter te informeren stelt DS Automobiles, merk van de Groep PSA, een onafhankelijke en gecertifieerde meting voor van het verbruik in praktijkomstandigheden.

De groep heeft zich aangesloten bij de niet-gouvernementele organisatie Transport & Environment (1) en bij de federatie France Nature Environnement (2). Samen hebben ze een protocol opgesteld voor metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden, goedgekeurd door het classificatiebureau Bureau Veritas (3).

Dit protocol voorziet metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden van de voertuigen in het verkeer, op een parcours van 92,3 km over stadswegen, autowegen en snelwegen. De gemeten voertuigen rijden op openbare wegen in gewone verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage aan boord. Ook de airconditioning of de verwarming wordt bediend. De hoogteverschillen op de wegen zijn representatief voor de praktijkomstandigheden (4).

Dit past in het kader van de transparantie die DS Automobiles, merk van de Groep PSA, naar zijn klanten toe wilt uitdragen.

(1) Transport & Environnement: milieuorganisatie die gespecialiseerd is in het implementeren van een duurzaam transportbeleid op Europese schaal
(2) France Nature Environnement: Franse federatie van de organisaties die zich inzetten voor het behoud van de natuur en het milieu
(3) Bureau Veritas: wereldwijd classificatieorganisme voor inspectie, certificatie en laboratoriumtests.
(4) De opgegeven cijfers, die onderscheiden moeten worden van de EU-verbruikswaarden, hangen af van deze hypotheses en omstandigheden. Ze hebben dus geen algemene waarde Het meetprotocol is beschikbaar op de site van de Groep PSA, www.groupe-psa.com.