NL / FR

Hoeveel bedraagt het gemiddelde verbruik (1) van uw DS ?

Selecteer een voertuig, model, afwerking, motor, versnellingsbak en velgen om het verbruik te ramen

Uw voertuig

Model
  Uitvoering
   Afwerking
    Motor
     Versnellingsbak
      Velgen
       VERFIJN DE RAMING VOLGENS UW GEBRUIK (2)

       2) Het gemiddelde werkelijk verbruik geraamd op basis van het gebruik van het voertuig in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend op basis van deze gegevens en verfijnd volgens uw antwoorden met betrekking tot vier gebruikskenmerken. Deze raming wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naargelang van de reële gebruiksomstandigheden. Deze raming moet onderscheiden worden van het verbruik gemeten volgens de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden) en is afhankelijk van de hypothesen en voorwaarden van het meetprotocol. Het heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol kan geraadpleegd worden op de website van de Groep PSA, www.groupe-psa.com.

       Uw verbruik volgens uw gebruik

       Kies de volgende velden om het verbruik van uw wagen te berekenen :

       01. Behoefte

       02. Ritten

       03. Parcours

       04. Rijstijl

       Nooit

       Soms

       Vaak

       Aantal ritten*/dag gebruik

       Gemiddelde afstand van een rit*

       KM
       [cle1: CONSO_STEP2_ERROR_QUESTION2_2 Lang:NL] Voer een numerieke waarde in 1 Voer een numerieke waarde in 0,5

       * Een rit = 1 keer de motor starten en 1 keer de motor stoppen (bijvoorbeeld: een persoon komt van zijn werk en stopt bij de bakker voordat hij naar huis gaat. Rit 1: werk - bakker = 20 km Rit 2: bakker - huis = 1 km Gemiddelde afstand van een rit = 10,5 km) 

       Afstand in de stad

       Afstand op de weg

       Afstand op de autosnelweg

       %
       %
       %
       Het totaal van de drie velden moet gelijk zijn aan 100%.

       Veel minder snel dan de andere voertuigen

       Veel sneller dan de andere voertuigen

       Heel rustige rijstijl, zonder inhaalmanoeuvres

       Zeer dynamische rijstijl, zeer regelmatig inhaalmanoeuvres

       (1) Het is verplicht om altijd de snelheidsbeperkingen, de verkeersregels en de regels voor verkeersveiligheid na te leven.

       VERBRUIK IN PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

       Om zijn klanten beter te informeren stelt DS Automobiles, merk van de Groep PSA, een onafhankelijke en gecertifieerde meting voor van het verbruik in praktijkomstandigheden. De groep heeft zich aangesloten bij de niet-gouvernementele organisatie Transport & Environment (1) en bij de federatie France Nature Environnement (2). Samen hebben ze een protocol opgesteld voor metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden, goedgekeurd door het classificatiebureau Bureau Veritas (3).


       Dit protocol voorziet metingen van het verbruik in praktijkomstandigheden van de voertuigen in het verkeer, op een parcours van 92,3 km over stadswegen, autowegen en snelwegen. De gemeten voertuigen rijden op openbare wegen in gewone verkeersomstandigheden, met passagiers en bagage aan boord. Ook de airconditioning of de verwarming wordt bediend. De hoogteverschillen op de wegen zijn representatief voor de praktijkomstandigheden (4).


       Dit past in het kader van de transparantie die DS Automobiles, merk van de Groep PSA, naar zijn klanten toe wilt uitdragen.        

       (1) Transport & Environnement: milieuorganisatie die gespecialiseerd is in het implementeren van een duurzaam transportbeleid op Europese schaal

       (2) France Nature Environnement: Franse federatie van de organisaties die zich inzetten voor het behoud van de natuur en het milieu

       (3) Bureau Veritas: wereldwijd classificatieorganisme voor inspectie, certificatie en laboratoriumtests.

       (4) De opgegeven cijfers, die onderscheiden moeten worden van de EU-verbruikswaarden, hangen af van deze hypotheses en omstandigheden. Ze hebben dus geen algemene waarde Het meetprotocol is beschikbaar op de site van de Groep PSA, www.groupe-psa.com.