NL / FR

MOTOREN VAN DS AUTOMOBILES VOLDOEN,
AL AAN DE EURO 6D-NORM (WLTP) VAN 2020

Augustus 2018

De vooruitstrevende modellen van het merk DS voldoen aan de strengste emissienorm: de Euro 6d-norm die ook het strenge WLTP-testprotocol (WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) omvat.

Een bewijs daarvan zijn de in ons huidige gamma geleverde PureTech-benzinemotoren en BlueHDi-dieselmotoren die reeds nu voor wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen voldoen aan de toekomstige Euro 6d-norm die in 2020 van kracht wordt.

 

De vooruitstrevende modellen van het merk DS voldoen aan de strengste emissienorm: de Euro 6d-norm die ook het strenge WLTP-testprotocol (WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) omvat.Het van kracht worden van een strengere homologatienorm voor wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen in het motorenaanbod van autofabrikanten.De doelen van deze nieuwe norm:

  • - Een lagere uitstoot van CO2, het broeikasgas dat als belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering wordt gezien
  • - Een realistischer beeld van het brandstofverbruik voor de klanten
  • - Onder praktijkomstandigheden uitgevoerde homologatietests
  •  

    Om aan deze nieuwe norm te voldoen heeft DS Automobiles gekozen voor innovatie, met nog efficiëntere emissieregelingssystemen zoals een nieuw NOX-nabehandelingssysteem voor de BlueHDi-dieselmotoren en voor het eerst ook een roetfilter voor benzinemotoren met directe injectie.