NL / FR

REALISTISCHERE VERBRUIKSCIJFERS

DE WLTP-PROCEDURE

DE WLTP-NORM IN HET KORT

WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) is een nieuw homologatieprotocol voor voertuigen die in de Europese Unie worden verkocht. Het bepaalt een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure om het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen door lichte voertuigen* te meten in genormaliseerde (laboratorium-) omstandigheden.

* Lichte voertuigen = personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen ≤ 3,5 ton

Het WLTP-protocol vervangt de vorige homologatieprocedure (NEDC), die in 1992 werd ingevoerd. Sinds september 2017 moeten alle nieuw gelanceerde modellen volgens de WLTP-normen worden gehomologeerd. Vanaf september 2018 geldt die regel voor alle nieuw verkochte wagens. Dit nieuwe testprotocol in laboratoriumomstandigheden zal worden aangevuld met een meting van de reële uitstoot, de RDE-test (Real Driving Emissions).

Het nieuwe WLTP-protocol zal consumenten een nauwkeuriger beeld geven van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van hun wagen.


DS AUTOMOBILES EN HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Op het vlak van NOx-emissies voldoen de voertuigen van DS Automobiles met Euro 6.2-motor met drie jaar voorsprong aan de conformiteitscoëfficiënt van 1,5 (RDE-meting – Real Driving Emission), die vanaf januari 2020 wordt opgelegd door de Euro 6d-normen.

Dankzij oordeelkundige technologische keuzes die vooruitlopen op de regelgeving (SCR voor diesel en GPF voor benzine) zijn onze voertuigen nu reeds gehomologeerd volgens de WLTP-norm (verplicht voor alle personenwagens vanaf september 2018), die veel dichter aanleunt bij het werkelijke gebruik door klanten.

De klant staat centraal in alles wat we doen. Daarom hebben we steeds bijgedragen tot de implementatie van testprocedures die representatief zijn voor het gebruik door klanten en stellen we alles in het werk om de nieuwe normen voor te blijven en onze technologische voorsprong te behouden.

Als bewijs van onze transparantie publiceren we sinds 2016 het brandstofverbruik van onze modellen op onze website en sinds maart 2018 ook de NOx-uitstoot onder reële omstandigheden, en dat volgens een protocol dat samen met ngo's (T&E en FNE) werd ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (Bureau Veritas) is gecertificeerd.

WELKE WIJZIGINGEN BRENGT WLTP MET ZICH MEE?

Wijziging van de gestandaardiseerde testprocedures

VAN NEDC TOT WLTP

De nieuwe WLTP-procedure moet ervoor zorgen dat de werkelijke gebruiksomstandigheden van voertuigen en hun huidige technologieën op het ogenblik van de homologatie beter worden weergegeven. Ze legt strengere testvoorwaarden en een dynamischer rijprofiel op dan de vorige NEDC-cyclus die in de jaren ‘90 werd ontwikkeld. Ze is opgesteld op basis van reële rijgegevens, terwijl de NEDC gebaseerd was op theoretische rijprofielen.

De WLTP levert ook preciezere waarden op omdat rekening wordt gehouden met de specificaties van elk voertuig, met inbegrip van alle opties, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. De WLTP-waarden liggen in bepaalde gevallen hoger dan de NEDC-waarden van dezelfde auto. Dat betekent echter niet dat het brandstofverbruik is gestegen. Het gaat simpelweg om een nieuwe manier van meten, gebaseerd op strengere referentiewaarden en een langere testcyclus die dichter aanleunt bij de huidige gebruikstypes.

NEDC VS. WLTP

Voornaamste verschillen tussen de twee testprocedures

NEDC WLTP
Testcyclus Unieke testcyclus De meest representatieve dynamische testcyclus in reële omstandigheden
Duur van de cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand van de cyclus 11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfasen

Twee fasen, 66 procent stadsverkeer en 34 procent plattelandswegen

Vier, dynamischere fasen, 52 procent stadsverkeer en 48 procent plattelandswegen
Gemiddelde snelheid 34 km/u 46,5 km/u
Topsnelheid 120 km/u 131 km/u
Invloed van individuele opties De NEDC-cyclus houdt geen rekening met de impact van uitrusting op de CO2-uitstoot en de energieprestaties. Er wordt rekening gehouden met bijkomende uitrusting (die van model tot model kan variëren)
Snelheidswijzigingen Wijziging van vaste snelheden Schakelpunten berekend voor elke wagen
Testtemperaturen Metingen uitgevoerd tussen 20 en 30 °C Test uitgevoerd bij 23 °C, gecorrigeerd naar 14 °C

EMMISSIES IN REËLE RIJOMSTANDIGHEDEN

Real Driving Emissions (RDE)

Vanaf september 2018 moeten de constructeurs, in aanvulling op het WLTP-protocol, de emissies in reële omstandigheden (RDE) meten, en dat voor alle modellen verkocht binnen de Europese Unie, in Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland.

Tijdens deze RDE-test wordt de uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijne roetdeeltjes gemeten op open wegen om tot realistischere gegevens te komen.

FAQs

WAT BETEKENT WLTP?

WLTP is het acroniem van ‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’ (Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen)

Dit is een nieuwe testprocedure die een realistischere analyse verschaft van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig. Vanaf september 2018 moeten alle voertuigen die voor het eerst worden ingeschreven, een WLTP-certificaat hebben. Het WLTP-protocol zal de oude NEDC-procedure (New European Driving Cycle) progressief vervangen

WAT IS DE WLTP-CYCLUS?

Het brandstofverbruik en de emissies van een wagen hangen steeds af van de rijstijl van de bestuurder. Daarom steunt de WLTP-norm op een groot aantal gegevens, die wereldwijd werden verzameld. Die gegevens werden gebruikt om vier representatieve fasen te definiëren, met vier gemiddelde snelheden: laag, gemiddeld, hoog en erg hoog.

Tijdens elk van deze fasen, worden er verscheidene situaties (remmen, acceleraties, stoppen) op verschillende manieren gemeten om de dagelijkse rijomstandigheden te simuleren. Al deze fasen vormen samen de ‘rijcyclus’.

Het brandstofverbruik wordt weergegeven voor vier verschillende rijomstandigheden, met een globale, gecombineerde waarde voor alle benzine-, diesel-, hybride- en oplaadbare hybrideversies.

WAT BETEKENT WLTP VOOR MIJ?

De inwerkingtreding van het WLTP-protocol betekent dat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot die in een voertuigbeschrijving worden aangegeven, een exactere afspiegeling zijn van de waarden die onder werkelijke rijomstandigheden worden uitgestoten.

Aangezien de WLTP-procedure rekening houdt met de individuele opties (bijvoorbeeld winterbanden of een glazen dak), worden er realistischere waarden verkregen op basis van de precieze configuratie van het voertuig.

Die realistischere waarden impliceren natuurlijk ook dat wagens met een verbrandingsmotor hogere verbruiks- en emissiecijfers zullen laten optekenen terwijl elektrische voertuigen (inclusief oplaadbare hybridemodellen) een kleiner rijbereik zullen krijgen. Daardoor zal er ook voor meer voertuigen een CO2-belasting moeten worden betaald. Toch zullen voertuigen gehomologeerd volgens de WLTP-norm nog steeds belast worden op basis van de NEDC-waarden. Op korte termijn zullen de belastingsystemen op basis van de CO2-uitstoot dus niet veranderen (CO2-belasting, voordeel van alle aard, enz.).

WAT BETEKENT RDE?

RDE is het acroniem van ‘Real Driving Emissions’ (emissies in reële rijomstandigheden). Dit is een nieuwe procedure voor het meten van emissies van verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijne deeltjes.

Zoals de naam al doet vermoeden, worden de RDE gemeten op de openbare weg onder reële rijomstandigheden en niet in het laboratorium. Deze metingen worden verkregen met een intelligent apparaat, het PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar emissiemeetsysteem), dat tijdens de test achter op het voertuig is bevestigd.

WAT BETEKENT EURO 6

Euro 6 is de huidige emissienorm die de maximale emissiewaarden vastlegt. Hij bepaalt maximumwaarden voor de uitstoot van fijne deeltjes en stikstofoxiden die lager zijn dan de vorige Euro 5-norm.

Vanaf september 2018* gaat de Euro 6-norm een tweede fase in: de Euro 6.2-norm (Euro 6.d-TEMP). De grenswaarden voor de uitstoot van fijne deeltjes bij voertuigen met benzinemotor moeten nog lager zijn dan in de vorige fase.

* Geldt voor nieuwe wagens. Nieuwe modellen zullen al een jaar vroeger aan de nieuwe emissienormen moeten voldoen.

WAT IS SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE?

Om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te dringen, wordt aan het uitlaatsysteem van dieselwagens vloeibare ammoniak toegevoegd, AdBlue® genaamd. Selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) met AdBlue® vermindert de uitstoot van stikstofoxiden tot 90%. Er blijft dus hoofdzakelijk waterdamp, stikstof en CO2 over.